Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Šajdíkove Humence (Slovensko)
použitý na/viď od:
Šajdíkove Humence
Sajdikhumenec
pozri tiež:
Senica (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Šajdíkove Humence (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Šajdíkove Humence, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Šajdíkove Humence (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Šajdíkove Humence, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Šajdíkove Humence (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Šajdíkove Humence, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná škola (Šajdíkove Humence, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZŠ Šajdíkove Humence
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha