Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 10 z 10

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Šahy (Slovensko)
použitý na/viď od:
Šahy
Ipolyság
Saag
Ssahy
pozri tiež:
Levice (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Šahy (Slovensko). Mestský úrad
použitý na/viď od:
Mestský úrad (Šahy, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Šahy (Slovensko). Mestské zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Mestské zastupiteľstvo (Šahy, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Šahy (Slovensko). Primátor
použitý na/viď od:
Primátor (Šahy, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Cirkevná základná škola (Šahy, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gymnázium (Šahy, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gymnázium - maďarské (Šahy, Slovensko)
použitý na/viď od:
Maďarské gymnázium (Šahy, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hontiansko-župná múzejná spoločnosť (Šahy, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná škola Janka Kráľa (Šahy, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZŠ Janka Kráľa (Šahy, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná škola Lajosa Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským (Šahy, Slovensko)
použitý na/viď od:
Pongrácz Lajos Alapiskola
ZŠ Lajosa Pongrácza
Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha