Výsledky hľadania autorít

 <<    1  2  3  4  ...  16    >>

Výsledky 21 po 40 z 310

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Názov podujatia:
Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky (seminár) (2011 : Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
Odborný seminár Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky (2011 : Zvolen, Slovensko)
Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva SR 2011
Aktuálne otázky ekonomiky LH SR 2011
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne otázky ekonomiky LH SR (2008 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne otázky ochrany lesa a aplikovanej zoológie (1995 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne otázky skvalitňovania tvorby a zvyšovania ideovo-výtvarnej úrovne politického plagátu na Slovensku (1980 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne problémy lesníckeho mapovania (1. : 1998 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne problémy lesníckeho mapovania (2. : 2004 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne problémy lesníckej zoológie a lesníckej entomológie (1998 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne problémy v ochrane lesa (2007 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne problémy v rozvoji hospodárskej úpravy lesov (1994 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Amatérska fotografická tvorba (32. : 1996 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Amatérska fotografická tvorba (34. : 1998 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Amatérska fotografická tvorba (39. : 2003 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Amatérska výtvarná tvorba (20. : 1996 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Amatérska výtvarná tvorba (21. : 1998 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aplikácia diaľkového prieskumu Zeme v lesníctve (1. : 1993 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aplikácia diaľkového prieskumu Zeme v lesníctve (2. : 1966 : Zvolen, Slovensko
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aplikácia diaľkového prieskumu Zeme v lesníctve (3. : 2000 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aplikovaná ornitológia (14. : 2002 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aplikovaná ornitológia (15. : 2003 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aplikovaná ornitológia (16. : 2004 : Zvolen. Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
 <<    1  2  3  4  ...  16    >>

Prevádzkované v systéme Koha