Výsledky hľadania autorít

 <<  <  1  2  3    >>

Výsledky 1 po 20 z 40

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Štátna gazdinská škola Dr. Pavla Blahu (Skalica, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štátny archív (Bratislava, Slovensko). Pobočka Skalica
použitý na/viď od:
Štátny archív (Skalica, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Čulenova ulica (Skalica, Slovensko)
pozri tiež:
Skalica (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Názov podujatia:
AMFO (10. : 2006 : Skalica, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
AMFO (11. : 2007 : Skalica, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
AMFO (12. : 2008 : Skalica, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
AMFO (13. : 2009 : Skalica, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
AMFO (14. : 2010 : Skalica, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
AMFO (16. : 2012 : Skalica, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Archívne dni v Slovenskej republike (12. : 2008 : Skalica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v archívoch (2008 : Skalica, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Bezpečnosť krajín V-4 v rozšírenom priestore NATO (1. : 2007 : Skalica, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dom kultúry (Skalica, Slovensko)
použitý na/viď od:
DK Skalica
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Evanjelická cirkev a.v. Cirkevný zbor (Skalica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Skalici
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Galéria Júliusa Koreszsku (Skalica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Grafobal (Skalica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Grafobal a.s.
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gymnázium (Skalica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Infoa (Skalica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Vydavateľstvo INFOA
Internetové kníhkupectvo INFOA
Agentura Infoa - Stanislav Soják
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jezuitská tlačiareň (Skalica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Jezuitská kníhtlačiareň (Skalica, Slovensko)
Kníhtlačiareň Jezuitská
Tlačiareň Jezuitov
Jezuitská kníhtlačiareň
pozri tiež:
Šulcova tlačiareň (Neskoršia hlavička)
Škarniclovská tlačiareň (Neskoršia hlavička)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Katolícky spolkový dom (Skalica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Mestská knižnica (Skalica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
 <<  <  1  2  3    >>

Prevádzkované v systéme Koha