Výsledky hľadania autorít

 <<    1  2  3  4  5  ...  27    >>

Výsledky 41 po 60 z 521

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Štátny komorný orchester (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŠKO (Žilina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štátny okresný archív (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŠOA v Žiline
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ľudová škola umenia (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ĽŠU v Žiline
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Ľudové odievanie (2. : 2011 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ajfa+avis (Žilina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Akadémia vzdelávania (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
AV Žilina
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne problémy železničnej geodézie (1995 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne problémy obchodu s drevnou hmotou (2001 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne problémy v oftalmológii (2. : 2003 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aplikácia dolomitov v hutníctve železa a ocele (1994 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín (17. : 2010 : Žilina - Bojnice, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín (16. : 2008 : Žilina - Terchová, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Apoštol Pavol pre 21. storočie (2009 : Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Apostle Paul for the 21st Century (2009 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Applied Informatics in Biomedicine and Medical Engineering (2. : 1998 : Žilina a Bratislava, Slovensko)
použitý na/viď od:
AIBME 1998
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Applied Informatics in Biomedicine and Medical Engineering (3. : 1999 : Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
AIBME 1999
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Archívne dni v Slovenskej republike (11. : 2007 : Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Archívy 21. storočia. Sprístupňovanie archívnych fondov a nové technológie (2007 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Autodesk ATC. Seminár (1995 : Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ATC Autodesk . Seminár (1995 : Žilina, Slovensko)
Autodesk Authorized Training Center. Seminár (1995 : Žilina, Slovensko)
Autodesk. Seminár (1995 : Žilina, Slovensko)
Seminár Autodesk ATC (1995 : Žilina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Automation in Production Planning and Manufacturing (10. : 2009 : Žilina aTurčianske Teplice, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Automation in Production Planning and Manufacturing (7. : 2006 : Žilina a Valča, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Geografický názov:
Bánová (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Bánová
mestská časť Bánová
mestská časť Bánová (Slovensko)
Bánová (Žilina, Slovensko : mestská časť)
Bánová (Slovensko)
pozri tiež:
Žilina (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
 <<    1  2  3  4  5  ...  27    >>

Prevádzkované v systéme Koha