Výsledky hľadania autorít

 <<    1  ...  24  25  26  27    >>

Výsledky 501 po 520 z 522

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Vodné dielo Žilina (Slovensko)
použitý na/viď od:
Vodné dielo Žilina
Žilina (Slovensko : vodné dielo)
Žilina, vodné dielo
Žilina, vodné dielo (Slovensko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Vranie (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Vranie
Vranie (Slovensko)
Vranie-Žilina
mestská časť Vranie
mestská časť Vranie (Slovensko)
Vranie (Žilina, Slovensko : mestská časť)
pozri tiež:
Žilina (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Názov podujatia:
Vysokorýchlostné trate (10. : 1999 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Vysokorýchlostné trate (6. : 1995 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Vysokorýchlostné trate (7. : 1996 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Vysokorýchlostné trate (8. : 1997 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Vysokorýchlostné trate (9. : 1998 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Využitie akustických metód pri hodnotení vlastností materiálov (7. : 2000 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Využitie netradičných technológií v pozemnom a dopravnom staviteľstve (2. : 2000 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Využitie ultrazvukových metód v pevných látkach (14. : 1995 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Geografický názov:
Zádubnie (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Zádubnie
mestská časť Zádubnie
mestská časť Zádubnie (Slovensko)
Zádubnie (Žilina, Slovensko : mestská časť)
Zádubnie-Žilina
Zádubnie-Žilina (Slovensko)
pozri tiež:
Žilina (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná škola, sv. Gorazda (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZŠ Žilina, sv. Gorazda
ZŠ sv. Gorazda, Žilina
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná umelecká škola (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZUŠ v Žiline
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Zástranie (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Zástranie
mestská časť Zástranie
mestská časť Zástranie (Slovensko)
Zástranie (Žilina, Slovensko : mestská časť)
Zástranie-Žilina
Zástranie-Žilina (Slovensko)
pozri tiež:
Žilina (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Závodie (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Závodie (Slovensko)
Závodie
mestská časť Závodie
mestská časť Závodie (Slovensko)
Závodie (Žilina, Slovensko : mestská časť)
Závodie-Žilina
pozri tiež:
Žilina (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Názov podujatia:
Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve (2002 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve (2003 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve (2004 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve (2005 : Žilina, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
ZVL-ZKL. Technicko-konzultačné služby (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZVL-ZKL. Technical and Consultancy Services eng
ZVL-ZKL. Servicio Técnico - Consultativo spa
Technical and Consultancy Services ZVL-ZKL eng
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
 <<    1  ...  24  25  26  27    >>

Prevádzkované v systéme Koha