Výsledky hľadania autorít

 <<    1  2  3  4    >>

Výsledky 21 po 40 z 70

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Názov podujatia:
Etnofilm Čadca (11. : 2000 : Čadca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Filmový festival ETNOFILM Čadca 2000
Medzinárodný filmový festival ETNOFILM Čadca 2000
Medzinárodné filmové bienále Etnofilm Čadca 2000
Etnofilm Čadca 2000
Čadčiansky Etnofilm 2000
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Etnofilm Čadca (12. : 2002 : Čadca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Filmový festival ETNOFILM Čadca 2002
Medzinárodný filmový festival ETNOFILM Čadca 2002
Medzinárodné filmové bienále Etnofilm Čadca 2002
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Etnofilm Čadca (13. : 2004 : Čadca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Filmový festival ETNOFILM Čadca 2004
Medzinárodný filmový festival ETNOFILM Čadca 2004
Medzinárodné filmové bienále Etnofilm Čadca 2004
Etnofilm Čadca 2004
Čadčiansky Etnofilm 2004
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Etnofilm Čadca (2. : 1982 : Čadca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Filmový festival ETNOFILM Čadca 1982
Medzinárodný filmový festival ETNOFILM Čadca 1982
Medzinárodné filmové bienále Etnofilm Čadca 1982
Etnofilm Čadca 1982
Etnofilm Čadca '82
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Etnofilm Čadca (3. : 1984 : Čadca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Filmový festival ETNOFILM Čadca 1984
Medzinárodný filmový festival ETNOFILM Čadca 1984
Medzinárodné filmové bienále Etnofilm Čadca 1984
Etnofilm Čadca 1984
Etnofilm Čadca '84
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Etnofilm Čadca (4. : 1986 : Čadca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Filmový festival ETNOFILM Čadca 1986
Medzinárodný filmový festival ETNOFILM Čadca 1986
Medzinárodné filmové bienále Etnofilm Čadca 1986
Etnofilm Čadca 1986
Etnofilm Čadca '86
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Etnofilm Čadca (5. : 1988 : Čadca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Filmový festival ETNOFILM Čadca 1988
Medzinárodný filmový festival ETNOFILM Čadca 1988
Medzinárodné filmové bienále Etnofilm Čadca 1988
Etnofilm Čadca 1988
Etnofilm Čadca '88
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Etnofilm Čadca (6. : 1990 : Čadca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Medzinárodné filmové bienále Etnofilm Čadca 1990
Filmový festival ETNOFILM Čadca 1990
Medzinárodný filmový festival ETNOFILM Čadca 1990
Etnofilm Čadca '90
Etnofilm Čadca 1990
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Etnofilm Čadca (7. : 1992 : Čadca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Medzinárodný filmový festival ETNOFILM Čadca 1992
Filmový festival ETNOFILM Čadca 1992
Medzinárodné filmové bienále Etnofilm Čadca 1992
Etnofilm Čadca 1992
Etnofilm Čadca '92
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Etnofilm Čadca (8: : 1994 : Čadca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Medzinárodný filmový festival ETNOFILM Čadca 1994
Filmový festival ETNOFILM Čadca 1994
Medzinárodné filmové bienále Etnofilm Čadca 1994
Etnofilm Čadca 1994
Etnofilm Čadca '94
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Etnofilm Čadca (9. : 1996 : Čadca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Filmový festival ETNOFILM Čadca 1996
Medzinárodný filmový festival ETNOFILM Čadca 1996
Medzinárodné filmové bienále Etnofilm Čadca 1996
Etnofilm Čadca 1996
Etnofilm Čadca '96
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Etnofilm Čadca (festival : Čadca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Filmový festival ETNOFILM Čadca
Medzinárodný filmový festival ETNOFILM Čadca
Medzinárodné filmové bienále Etnofilm Čadca
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Etnograf a múzeum (seminár) (4. : 2000 : Čadca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Seminár Etnograf a múzeum 2000
Zvykoslovie v minulosti a dnes (téma seminára)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gymnázium (Čadca, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gymnázium J.M. Hurbana (Čadca, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Horelica (Čadca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Horelica
Podhorelicze
Horelisa
Orlócz
Horelica (Slovensko)
pozri tiež:
Čadca (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Informačná kancelária mesta Čadca (Čadca, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Klokočov (Čadca, Slovensko)
použitý na/viď od:
Klokočov
Klokočov (Slovensko)
pozri tiež:
Čadca (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Klokočov (Čadca, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Klokočov, Slovensko)
Klokočov (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Klokočov (Čadca, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Klokočov, Slovensko)
Klokočov (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
 <<    1  2  3  4    >>

Prevádzkované v systéme Koha