Koha domov

Databáza autorít SNK

Databázu vytvorila a edituje Národná bibliografia SNK v spolupráci s odborom E-Stratégia SNK.

Register menných autorít: 

Register geografických autorít: 

Register korporatívnych autorít: 

Register vecných autorít: 


Databáza autorít je prístupná aj cez protokol Z39.50

        \\|||||/
         ( O O )
┌──ooO─────(_)──────────┐
│ Nastavenie pre Z39.50 │
│ IP: autority.snk.sk   │
│ port: 9991            │
│ db: authorities       │
└──────────────────Ooo──┘
         |__||__|
          ||  ||
         ooO  Ooo


V prípade otázok kontaktuje systémového správcu:
a zodpovednú redaktorku databázy:


na stránke sa pracuje, ak správca tohto webu sedí vedľa vás, tak má prestávku.

Prevádzkované v systéme Koha